Najzvláštnejšie poruchy spánku – časť 2.

So Šípkovou Ruženkou sa môžete stretnúť nielen v rozprávke. Neveríte? Zoznámte sa s ďalšími neobvyklými poruchami, ktoré môžu narušiť Váš kľudný spánok.

V predchádzajúcej časti sme vám predstavili 3 skutočne zvláštne poruchy spánku. Tentokrát nás čakajú hneď 4 ďalšie zvláštne ochorenia, ktoré so spánkom úzko súvisia – a aj keď niektoré môžu na prvý pohľad vypadať pomerne neškodne či dokonca příťažlivo, ani jedno nie je práve príjemné.

Sexsomnia

Ďalšia z porúch spánku, ktorá bola natoľko zaujímava, že sa dostala aj do seriálu Dr. House. Objavuje sa približne u 8% populácie, častejšie u mužov než u žien, a v zásade je nevedomým uspokojením sexuálnych potrieb. Hrozí predovšetkým tým, ktorí trpia napr. námesačnosťou alebo hovorením zo sna.

Zatiaľ čo ženy si skôr vystačia s masturbáciou a slovnými erotickými prejavmi, u mužov prevláda potreba maznať sa a mať sex s blízkou či absolútne cudzou osobou, ktorá je práve nablízku – a to aj použitím násilia. Sexsomnik si však po prebudení nič nepamätá. Nie je snáď potrebné dodávať, že takéto nevedomé chovanie má negatívne dopady predovšetkým na schopnosť udržať si normálny vzťah.

Porucha príjmu potravy spojená s poruchou spánku

Že človeka raz za čas prebudí hlad, to je pomerne bežné. Pri tejto poruche však vybielite chladničku bez toho, aby ste sa prebudili. Táto porucha totiž postihuje predovšetkým ženy stredného veku. Cieľom bývajú vysokokalorické pokrmy, ale na rozdiel od bulímie zjedené jedlo nevyzvraciate, takže výsledkom je rapídny nárast váhy aj pocity viny či hanby. Keď sa totiž prebudíte v posteli pomrvenej od chipsov a s ústami umazanými od čokolády, veľmi rýchlo si domyslíte, čo sa v noci dialo.

A to nie je zďaleka všetko – ráno totiž môžete tiež zistiť, že ste sa v námesačnosti pokúšali stravu pripraviť či ohriať, takže bežné sú rezné rany, popáleniny aj zranenia vzniknuté ako následok spadnutia. Pomyselnou čerešničkou na torte potom môže byť aj to, že ak práve doma žiadne jedlo nemáte, vynahradíte si to napríklad konzumáciou konzervy pre psy alebo granulí pre mačky. Síce sa to nestáva často, ale tieto prípady úplne ojedinelé nie sú.

Syndróm Šípkovej Ruženky

Aj keď väčšinou Klein-Levinovým syndrómom trpia muži, médiá ho pomenovali ako Syndróm Šípkovej Ruženky. Vysvetlenie je naporúdzi – ľudia s týmto neurologickým ochorením totiž majú „záchvaty“ spánku trvajúce dni až mesiace. Pravdaže, neprespia celý deň, ale „len“ väčšinu dňa, často až 23 hodín. V ostatnom čase zažívajú zmeny v chovaní, ako napr. zvýšený apetít, detinskosť a niekedy aj návaly sexuchtivosti. Chorí si z takéhoto obdobia často nepamätajú nič, alebo len veľmi málo.

Moderná medicína Klein-Levinov syndróm nevie liečiť, na celom svete je totiž približne len 1 000 pacientov. Nádej im dodává len to, že po 8 – 12 rokoch od počiatku ochorenia sa intenzita a frekvencia týchto epizód výrazne znižuje.

Nepravidelný rytmus spánku a bdenia

Drvivá väčšina z nás má bežný 24hodinový biorytmus. Existujú však aj jedinci s 25 či 26hodinovým biorytmom, čo je nepríjemná komplikácia predovšetkým z hľadiska spoločenského života. Je to ako žiť s neustálou pásmovou chorobou (jet lag) – udržať bežné aktivity, ako je chodenie do práce či školy, je počase úplne nemožné. Raz za čas sa síce zosynchronizujete so zbytkom sveta, ale to je – bohužiaľ – opäť len začiatok ďalšieho kola „vypadávania z rytmu“, keď si každý deň natiahnete o ďalšiu hodinu až dve.

Najčastejšie zažívajú tieto problémy slepí ľudia, pretože nemôžu vnímať svetlo ani tmu, ktoré sú prirodzenými spúšťačmi bdenia a spánku. U pacientov bez zrakových potiaží sa táto porucha lieči kombináciou hormonálnej a svetelnej terapie – ráno sú vystavení jasnému širokospektrálnemu svetlu a večer si berú tabletky, ktoré pomôžu dostať melatonín (tzv. spánkový hormón) na normálnu hladinu, čo im umožní zaspať.