Plne obnovujeme výrobu matracov Tropico, Curem a Spirit Continental

28. 10. 2020 zachvátil náš výrobný závod devastujúci požiar, ktorý zničil všetko, čo mu stálo v ceste.

Vďaka obetavému nasadeniu našich pracovníkov a neutíchajúcej podpore našich zákazníkov sme dokázali výrobu znovu rozbehnúť. Vám všetkým patrí obrovská vďaka za dôveru, podporu a trpezlivosť. Len vďaka vám môžeme opäť vyrábať obľúbené matrace Tropico, Curem a Spirit Continental, ktoré majú na slovenskom trhu svoje nespochybniteľné miesto.