Testy matracov

Dosiahnutie vysokej kvality matracov Tropico si je možné bez náležitého a dôsledného testovacieho procesu len ťažko predstaviť.

 

Samozrejmosťou je kontrola zdravotnej nezávadnosti všetkých použitých materiálov, avšak dôležitejšie je vyhodnotenie kvality predovšetkým ortopedických vlastností. Bežný test matracov preto pozostáva z dvoch hlavných častí - mechanického záťažového testu a kontroly prístrojom ErgoCheck. V mieste výrobného závodu sme preto vybudovali vlastné testovacie centrum Ergolab. Vďaka spojeniu so silným partnerom Hilding Anders máme možnosť využívať najmodernejšie certifikované materiály a technológie. Vďaka tomuto partnerstvu máme k dispozícii aj unikátny testovacie centrum SleepLab vo Švajčiarsku. Vďaka testovaniu máme prehľad, ako sa konkrétne materiál chová a aká je jeho životnosť. Vďaka tomu môžeme ponúknuť našim zákazníkom aj predĺženú záruku. U matracov až 10 rokov, u postelí až 25 rokov.

A ako to v takom SleepLabe vyzerá?

Záťažový test

Cieľom tejto procedúry je zistiť mieru preležania, zmäkčenia a deformácie v rôznych smeroch. Už vo fáze prototypu sú preto matrace podrobené mechanickému záťažovému testu, ktorý odhalí všetky nedostatky a prispeje tak k ich odstráneniu. Tento test matracov sa skladá z namáhania 40 - 150 tisícmi mechanickými cyklami, ktoré simulujú obdobie bežného používania, teda od dvoch do ôsmich rokov. Pri každom našom matraci nájdete piktogram, ktorý znázorňuje počet testovaných mechanických cyklov. Podľa tohto stanového obdobia tiež poskytujeme zodpovedajúcu záruku - ako príklad môžeme uviesť obľúbený a 100 tisícmi mechanickými cyklami testovaný matrac Super Fox, na ktorý je záruka stanovená až 6 rokov.

test matrací

ErgoCheck

Pre dosiahnutie čo najvyššieho možného komfortu obsahuje test matracov tiež kontrolu meracím zariadením ErgoCheck. Ide o citlivú meraciu podložku, pomocou ktorej je matrac testovaný pre používanie rôznymi typmi postáv a váhovými kategóriami. Meranie je potom vyhodnotené počítačovým programom za prítomnosti technológa a konštruktéra, pričom potom prechádza do rúk lekárov a rehabilitačných pracovníkov. Tí majú za úlohu skontrolovať, či test matracov splnil svoj hlavný cieľ - poskytnutie všetkých nevyhnutných podmienok pre zdravý a pokojný spánok.

 ergocheck