Zdravotné matrace Slumberland

Označenie "zdravotný" alebo "antidekubitný" matrac sa nemôže používať na hocijaký matrac. Aby sme mohli takto označiť naše matrace, musia spĺňať určité prísne kritériá a prejsť registračným procesom pre zaradenie do kategórie zdravotné matrace.

Môžete sa spoľahnúť, že naše zdravotné matrace sú klinicky hodnotené a majú ES Vyhlásenie o zhode (môžu sa teda pýšiť logom CE). V súčasnej dobe prechádzajú registračným procesom pre zaradenie do kategórie zdravotné matrace. Po jeho dokončení budú zaradené do triedy I. - zdravotnícky prostriedok - pasívne antidekubitné matrace.

Pre koho sú určené?

Zaradením by sa mohlo zdať, že tieto matrace sú určené pre nemocnice, ústavy, apod. Áno, sú určené predovšetkým pre zdravotnícke zariadenia, ale hojné uplatnenie nájdu aj v domácom prostredí. Jednoducho povedané, sú určené pre všetky dlhodobo ležiacich pacientov, u ktorých hrozí vznik dekubitov (preležanín). Svojim navrhnutím, konštrukciou a zložením použitých materiálov dokážu zabrániť ich vzniku alebo aspoň uľahčiť ich liečbu.

Ako dochádza k vzniku dekubitov

Dekubitus čiže preležanina alebo tiež dekubitový vred je miesto na ľudskom tele, ktoré je dlhodobo v styku s nevetraným povrchom. Pri dlhšom tlaku vzniknutým ležaním, kedy nedochádza k odľahčeniu danej oblasti, dochádza k bunkovému poškodeniu a následnému zapáleniu. Rozlišujú sa 4 štádia postihnutia svalového tkaniva, respektíve 5, ale ten posledný označuje už jeho odumretie. Síce sú viac ohrození pacienti vo vyššom veku, ale dekubity môžu vzniknúť aj u mladších pacientov. Ak je to možné, mali by byť liečené prednostne, pretože ich zanedbanie môže mať až fatálne následky v podobe odumretia svalových tkanív a zanesenia infekcie do celého tela.

Zdravotné matrace

Nechceme vás strašiť, ale naozaj sa oplatí investovať do antidekubitných matracov. Sú veľmi užitočnou pomôckou v boji proti vzniku preležanín alebo pri ich liečbe. Dokážu rovnomerne rozkladať tlak v oblastiach, ktoré sú najviac zaťažované, obmedzujú trenie a tým aj mechanické poškodenie. Väčšina z nich je vybavená snímateľným prateľným poťahom, ktorý zvyšuje ich hygienickosť a poskytuje dostatočný komfort. Dlhodobo ležiacim pacientom sa nikto nestáva dobrovoľne, a preto ak je to len trochu v našich silách, je potrebné im túto pozíciu uľahčiť. Naše zdravotné matrace vám v tom môžu pomôcť.